Do czego służą hale pneumatyczne?

Zastosowanie hal w przemyśle czy rolnictwie jest bardzo szerokie. Odkąd dostrzeżono ich zalety, pełnią one szereg różnych funkcji w procesie wytwarzanie określonych dóbr. Stosowne rodzaje hal są jednak wykorzystywane także i do celów rekreacyjnych. Przykładem są zadaszenia obiektów sportowych. Najnowsze technologie pozwalają na rezygnacje z kosztownej konstrukcji nośnej, a dach, kształtem przypominający balon, trzyma się dzięki panującemu w jego wnętrzu nadciśnieniu.

Ogólne zasady konstrukcji hal pneumatycznych

hale pneumatyczne ogrzewaneDzięki nowoczesnym rozwiązaniom, stalowe budowle nie muszą już opierać się na ciężkich i kosztownych konstrukcjach nośnych. Dużym osiągnięciem myśli inżynierskiej są hale pneumatyczne. Jak już wspomniano, charakterystyczny, baniasty dach utrzymywany jest dzięki nadciśnieniu powietrza. Budowa tradycyjnych hal sportowych generowała kilkakrotnie wyższe koszty, między innymi z powodu wykorzystywania znacznie większej ilości stali. Obecnie to rozwiązanie coraz częściej jest wykorzystywane na całym świecie. Chociaż technika stosowana przy tych halach znana jest już od kilkudziesięciu lat, dopiero teraz przypadł czas jej rozkwitu. Wewnątrz takiego budynku łatwo jest zapewnić warunki optymalne dla każdego rodzaju sportu. Można zapewnić odpowiedni poziom ciepła, wilgotności oraz dobrą wentylację. Hale pneumatyczne ogrzewane mogą być wykorzystywane bardzo szeroko. Mogą pomieścić w sobie nawet pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Oznacza to, że mecze piłki nożnej mogą na danym obiekcie odbywać się przez cały rok. Dzięki temu wykorzystywanie boiska nie jest uzależnione od pogody. Często wspominanej technologii używa się także do zadaszenia kortów tenisowych, basenów, a nawet lodowisk. Należy zaznaczyć, że dach może być traktowany jako rozwiązanie tymczasowe, jedynie na okres zimy i jesieni, kiedy warunki pogodowe utrudniają uprawianie sportu. Gdy nastanie odpowiednia aura, zadaszenie można łatwo zdemontować. Dzięki temu obiekty, które zarabiały jedynie w okresie lata, mają rozszerzoną możliwość użytkowania.

Mogą być czynne przez cały rok i przez to generować większe przychody. Co ciekawe, hale pneumatyczne nie wymagają pozwolenia na budowę. Są traktowane – zgodnie zresztą z zastosowaniem – jako obiekty tymczasowe, istniejące jedynie przez 120 dni w danym roku. Jedyną formalnością urzędową, jaką trzeba spełnić, by pozostać z zgodzie z przepisami, jest zgłoszenie montażu. Obiekt ten jest więc niezwykle prosty w zastosowaniu. Sprzyja to w znacznym stopniu jego powszechności.