Jak odciąć dopływ żrących substancji?

Jednym z głównych niebezpieczeństw podczas pracy z instalacjami stosowanymi w produkcji materiałów niebezpiecznych jest groźba wycieku tych substancji, zazwyczaj stanowiących ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia. Aby zapobiegać tym sytuacjom, stosuje się rozwiązania umożliwiające natychmiastowe odcięcie przepływu niebezpiecznej substancji do uszkodzonego odcinka instalacji.

Jak zapobiegać wyciekom substancji żrących?

membranowe zawory sterowane elektrycznieIstnieje wiele sposobów na to jak dbać o właściwą szczelność instalacji. Jest to szczególnie ważne, gdyż przepływające przez nie substancje mogą być groźne dla zdrowa i życia, ze względu na wysokie właściwości żrące lub temperatury, którymi są poddawane. Aby chronić ludzi przed skutkami wycieków niebezpiecznych sytuacji stosuje się w nich membranowe zawory sterowane elektrycznie. Te niewielkie urządzenia, montowane zazwyczaj w kluczowych elementach instalacji, mają za zadanie jak najszybciej odciąć przepływ niebezpiecznych substancji w wypadku uszkodzenia części instalacji lub chęci wymiany jakiegoś jej odcinka. Ich działanie oparte jest na oddziaływaniu pola magnetycznego, które zamyka ujście zaworu automatycznie, w przypadku wykrycia wzrostu ciśnienia lub też na skutek ingerencji człowieka. Nazwa tego typu zaworów jest ściśle związana z ich konstrukcją, której częścią jest właśnie membrana. Oprócz tego w skład tego zaworu wchodzą również obudowa zewnętrzna, tłoczek i sprężyna. Jeżeli tego typu zawór jest stosowany w instalacjach transportujących ciecz niebezpieczną, musi być wykonany z materiałów które są odporne na żrące substancje. Z tego tez względu do ich wytworzenia stosuje się mosiądz lub stal nierdzewną. W przypadku zaś, gdy zawór membranowy jest narażony na skokowe i nagłe, zmiany ciśnięcia, do jego budowy często stosuje się elastyczne tworzywo sztuczne, wykorzystujące kauczuk naturalny. W zależności od tego, w jakich warunkach roboczych ma znajdować się na co dzień zawór, trzeba dobrać jego rodzaj. Nie wszystkie zawory są odporne na niekorzystne warunki zewnętrzne w takim samym stopniu. Różnić je może również sposób reagowania na zmianę ciśnienia przepływu, oraz maksymalne i minimalne temperatury które może znieść dany zawór membranowy.

Jak widać, istnieje wiele sposób w jaki można zminimalizować skutki wycieku niebezpiecznych substancji z instalacji. Dzięki temu, w znaczącym sposób można zmniejszyć szkody wynikające bezpośrednio z takiego wycieku, łatwiej jest przygotować instalacje do wymiany poszczególnych jej elementów – wystarczy odciąć przepływ w miejscu, w którym mają być prowadzone prace.