Jak odzyskuje się odpady?

Człowiek rocznie produkuje około trzystu ton śmieci. Dodatkowo do obowiązków firm zajmujących się wywozem śmieci dochodzi jeszcze wywóz śmieci z fabryk czy innych firm przemysłowych. Wszystkie te surowce muszą zostać odpowiednio zutylizowane. Żeby jednak nie wyczerpywać wszystkich surowców, firmy zajmujące się utylizacją coraz częściej oferują także odzyskiwanie odpadów.

Jak wygląda odzyskiwanie odpadów?

odzysk odpadówOdpady dzielą się na różne typy. Zasadniczo jednak rozróżnia się odpady płynne i stałe. Odpady płynne to inaczej mówiąc ścieki kanalizacyjne. Zostają one przetwarzane dzięki starannej i wieloetapowej filtracji, dzięki czemu woda ze ścieków zostaje dokładnie oczyszczona i może zostać ponownie włączona do obiegu i wykorzystana. Do odpadów płynnych zalicza się także farby czy oleje. Gorzej sprawa przedstawia się jednak ze śmieciami w formie stałej. Takie odpady odbierane są z domów prywatnych, fabryk, firm przemysłowych, a także od placówek publicznych – ośrodków zdrowia, szpitali czy elektrociepłowni. Przy prawidłowej utylizacji odpadów ważne jest ich wcześniejsze posegregowanie. Tektura czy metal powinny być oddzielone od szkła. Do odpadów, które można jeszcze raz wykorzystać, można zaliczyć: drewno, szkło, wyroby skórzane czy tektura. Jednakże największy problem pojawia się przy przetwarzaniu plastiku, który jest materiałem problematycznym, który bardzo długo rozkłada się w środowisku. Do takich materiałów zaliczamy folię, butelki PET, części samochodowe czy wiele opakowań przemysłowych. Butelki PET można chyba jednynie przetwarzać wykorzystując odzysk odpadów. Taka butelka rozkłada się bowiem przez około pięćset lat. Takie surowce po składowaniu są prasowane, tak żeby zmniejszyć ilość zajmowanego przez nie miejsca. Następnie, w ośrodkach utylizacji śmieci, są one mielone na specjalny proszek, z którego potem można wykonać wysokiej jakości włókna poliestrowe. W ramach odzyskiwania odpadów można także przemielić plastik na regranulat, który po procesie krystalizacji i suszenia zostaje przeznaczony do produkcji opakowań i elementów wyrobów formowanych natryskowo. Dzięki takiemu przetworzeniu wyroby plastikowe trafiają z powrotem do obiegu, a ludzkość jest w stanie zaoszczędzić wiele ton emisji CO2.

Odzyskiem odpadów zajmują się specjalne firmy, które zajmują się odbiorem śmieci od prywatnych i biznesowych klientów. Największym problemem jest odzysk odpadów stałych, a w szczególności plastiku. Istnieje jednak wiele metod, które pozwolą na to, by plastik mógł trafić ponownie do produkcji.