Profesjonalny opiekun osoby starszej

Z przeprowadzonych obserwacji potwierdzonych badaniami wynika, że nasze społeczeństwo się starzeje. Nadal rośnie odsetek osób w wieku geriatrycznym, natomiast przyrost naturalny pozostaje niepokojąco niski. I tu właśnie zaczyna się dramat wielu rodzin gdzie osoby w średnim wieku zmuszone są zająć się starszymi rodzicami, gdzie czasami potrzebna jest opieka dwadzieścia cztery godziny na dobę. Tymczasem są one aktywne zawodowo i muszą się realizować w pracy, poza tym mają już własne rodziny a czasami nawet wnuki.

Jak znaleźć dobrego opiekuna osoby starszej?

doświadczona asystentka osoby starszejOsoby w wieku geriatrycznym są bardzo emocjonalnie związane z rodziną i domem. Nawet jeśli dopadnie je poważna choroba czy niepełnosprawność lub inwalidztwo chcą pozostać we własnych mieszkaniach. Niechętnie wyrażają zgodę na pobyt w Domach Opieki Społecznej czy dziennych domach oferujących opiekę nad seniorami. Starają się jak najdłużej pozostawać niezależne i radzić sobie samemu, a gdy nie jest to już możliwe szukają wsparcia i pomocy ze strony drugiego człowieka. Dlatego też tak wiele się teraz mówi o opiece geriatrycznej nad seniorami w ich własnym miejscu zamieszkania. Nawet powstał projekt którego celem jest stworzenie osoby takiej jak doświadczona asystentka osoby starszej. W trakcie jego realizacji przygotowuje się osoby chętne do podjęcia tego typu pracy do realizacji w tym zawodzie. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że praca z osobami starszymi do tego jeszcze niepełnosprawnymi nie należy do najłatwiejszych. Dlatego możliwa jest tylko dla osób wrażliwych, pełnych empatii i otwartych na cierpienie drugiego człowieka. Najlepiej byłoby gdyby osoba taka była dyspozycyjna i mogła poświęcić swoim podopiecznym maksimum czasu. Poza tym musi wykazać się wszechstronna wiedzą, nawet medyczną. Musi być otwarta na kontakt z drugim człowiekiem i w porę zauważać niepokojące symptomy i objawy. Poza czynnościami higienicznymi i podaniem posiłku powinna umieć podać leki czy udzielić właściwej pomocy i opieki.  No i przede wszystkim powinna być uczciwa i budzić zaufanie.

Asystent osoby starszej to profesja ciesząca się coraz większym zainteresowaniem i poszukiwana na rynku. Bo przecież każdy z nas z pewnością posiada w rodzinie lub bliskim sąsiedztwie osoby w wieku geriatrycznym które potrzebują lub za chwilę będą wymagać pomocy i opieki dwadzieścia cztery godziny na dobę. Warto więc zainteresować się tą ofertą a może samemu przeszkolić się w tym kierunku. Być może okażemy się doskonałymi specjalistami realizującymi się w tego typu pracy.