Przyrząd wykorzystywany do pomiaru lepkości

 

Ciecze newtonowskie to płyny występujące w formie ciekłej, które spełniają równanie Newtona. Ich charakterystyczną cechą jest fakt, że nie wykazują one praktycznie żadnego oporu. Oznacza to, że gdy przyłożymy do nich pewną siłę, jej powierzchnia niemal natychmiast ulegnie odkształceniu. W przypadku cieczy ważnym parametrem pomiaru ich właściwości jest stosunek naprężenia ścinającego do odkształcenia. Dla cieczy newtonowskich jest on praktycznie w całym zakresie funkcją liniową.  

Do czego wykorzystuje się lepkościomierze?

wiskozymetry analogoweJedną z ważniejszych właściwość, które wykazują ciecze newtonowskie to ich lepkość. Każda ciecz w bardzo dużym przybliżeniu składa się z wielu cząsteczek. W związku z tym wśród cząsteczek budujących daną ciecz występuje zjawisko tarcia wewnętrznego podczas ich przepływu. W uproszczonym modelu cieczy można przyjąć, że cząsteczki te układają się w warstwy. Każda z tych warstw przesuwa się względem siebie, czasami z różnymi prędkościami w wyniku czego powstaje tarcie wewnętrzne. Z fizycznego punktu widzenia pojęcie lepkości nierozerwalnie wiąże się z możliwością przekazywania przez cząsteczki płynów pędu. Pomiar lepkości odbywa się przy pomocy lepkościomierzy. Ich rodzajów jest kilka. Można wyróżnić wiskozymetry analogowe, cyfrowe oraz specjalne. Do najczęściej spotykanych lepkościomierzy wykorzystywanych głównie w analizach cieczy newtonowskich w przypadku pomiarów punktowych należą wiskozymetry analogowe. Charakteryzuje je bardzo prosta obsługa, co niewątpliwie jest ich ogromną zaletą. Lepkość mierzy się głównie dla gazów i cieczy np. farb, lakierów, powietrza i wody. Głównym powodem stosowania wiskozymetrów analogowych, cyfrowych oraz specjalnych jest określenie czy przykładowo farba będzie dobrze pokrywała ścianę podczas malowania. Sama budowa wiskozymetrów jest stosunkowo prosta. Z wyglądu zewnętrznego może przypominać mikroskop. Lepkościomierze zaliczane są do przyrządów laboratoryjnych z zastosowaniem do pomiarów precyzyjnych.

Urządzenia pomiarowe dość powszechnie wykorzystywane są do laboratoriach. Dzisiaj ich zastosowanie jest bardzo powszechne. Dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie bardzo dokładnych analiz żądanych parametrów i właściwości. Wiskozymetry analogowe oraz pozostałe jego rodzaje muszą posiadać stosowane certyfikaty. Z resztą dotyczy to w zasadzie każdego urządzenia pomiarowego. Stosowne zaświadczenia dla takich przyrządów wydaje Główny Urząd Miar. Bez ważnego i prawdziwego certyfikatu żaden z przyrządów pomiarowych nie może być wykorzystywany w analizach laboratoryjnych.