Różnorodne rębaki do drewna

Branża producentów urządzeń do przetwórstwa drewna to bardzo poważny sektor zapewniający pełną obsługę przemysłu drzewnego. Na rynek dostarczanych jest ogromna liczba maszyn i urządzeń o bardzo wysokiej specjalizacji zapewniających bardzo oszczędne gospodarowanie cennym materiałem drzewnym. Jednym z takich urządzeń jest rębak do drewna.

Budowa i rodzaje rębaków

wytrzymały rębak do drzewaPodstawą nowoczesnego gospodarowania materiałem drzewnym jest oszczędność materiału. Zasoby leśne kurczą się i cena surowca wzrasta co czyni racjonalne gospodarowanie priorytetem. Bardzo ciekawym, znanym od lat urządzeniem jest wytrzymały rębak do drzewa. Pozwala on na zagospodarowanie wszelkich odpadów drzewnych w postaci gałęzi wraz z odrostami, drobnych pni drzew oraz innych elementów. Rębak przetwarza drewno na zrębki, które są surowcem do produkcji ekologicznego opału w postaci pelletu lub brykietu. Zrębki wykorzystuje się również na szeroką skalę w ogrodnictwie. Na rynku spotkamy rębaki o różnorodnym napędzie i jest to główna linia podziału rębaków na elektryczne, spalinowe oraz ciągnikowe z napędem poprzez wał odbioru mocy. Inny podział tych urządzeń jaki możemy zastosować to uwzględnienie różnic w budowie mechanizmu tnącego. Wyróżniamy bowiem rozdrabniacze bębnowe i tarczowe. Odmienność polega na mocowaniu noży tnących na obrotowych bębnach lub tarczach. Stąd w nazewnictwie spotkamy rębaki tarczowe lub bębnowe. Wszystkie rębaki bez względu na źródło napędu mają bardzo podobną budowę opierającą się na kilku podstawowych modułach. Wyróżniamy tu lej podawczy, mechanizm tnący, napęd, oraz kanał lub ramię wyrzutowe. Cechą wspólną wszystkich rębaków jest bardzo solidna budowa pozwalająca na długotrwałą pracę w warunkach dużego przeciążenia. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie części ruchome zabudowane są mocnymi, blaszanymi osłonami. Podstawowym parametrem pracy rębaków jest możliwa największa średnica przetwarzanych elementów i trzeba tej reguły bezwzględnie przestrzegać. Obecnie bardzo dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia rębakom mobilności. Dlatego też rośnie popularność rębaków ciągnikowych oraz spalinowych montowanych na platformach kołowych.

Współczesne rębaki jak każdy sprzęt podlegają unowocześnieniom dlatego też coraz częściej zauważamy w nich elementy elektroniczne i cyfrowe. Najczęściej są to systemy pozwalające na regulację nastawów zrębkowania. Dla ułatwienia pracy i podniesienia wydajności i bezpieczeństwa pracy wprowadza się dodatkowe elementy do budowy rębaka. Są to między innymi wałki wprowadzające oraz osprzęt dodatkowy.