Stosowanie nowoczesnych nawozów

Uprawy rolne bardzo często zależne są od kilku czynników. Pierwszym z nich są warunki atmosferyczne. To dzięki nim następuje wzrost roślin oraz wydanie przez nie plonu. Z tego też powodu rośliny potrzebują odpowiedniej ilości wody oraz odpowiedniej ilości słońca. Nadmiar lub niedobór któregokolwiek z wyżej wymienionych czynników skutkować może nawet obumarciem rośliny. Drugim ważnym elementem jest zasobność gleby w składniki mineralne i odżywcze. Niestety gleby w Polsce nie zawsze są zasobne w odpowiednią ilość tychże składników.

Zakup nawozów w granulacie

nawozy wapienne w granulacieZ tego też powodu konieczne jest zastosowanie środków, które pozwolą na uzupełnienie ewentualnych niedoborów w składzie gleby. Tymi środkami są nawozy sztuczne oraz nawozy naturalne. Nawozy naturalne stosowane są od wielu lat. Nie są one jednak tak skuteczne, jak nawozy sztuczne. Nawozy sztuczne dzięki odpowiednio dobranej zawartości poszczególnych składników odżywczych są w stanie zasilić glebę, a co za tym idzie rośliny w niej rosnące w odpowiednią ilość tychże składników. Warto jest przy tym dobrać odpowiedni rodzaj nawozu do rodzaju gleby i zawartości w niej składników odżywczych. Jednocześnie dobierając nawóz powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy jest on w formie granulatu, czy w formie płynu. Dobierając typ i rodzaj nawozu powinniśmy mieć określoną wiedzę na temat odczynu gleby. Gleba zbyt kwaśna wymagać będzie zastosowania nawozu, który złagodzi jej niskie ph. Przykładem nawozów, które możemy do niej zastosować będą nawozy wapienne w granulacie. Pozwolą one na zredukowanie kwaśnego odczynu gleby i zneutralizowania jej ph. Z kolei do gleb z odczynem zasadowym konieczne będzie zastosowanie nawozów, które zmniejszą nieco ilość zawartego w niej ph. W takich sytuacjach powinniśmy wybrać nawóz o odczynie kwaśnym. Sprawi on, że gleba będzie miała niższy odczyn.

Przykładem takiego nawozu mogą być nawozy na bazie saletry lub torfu. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że decydując się na stosowanie nawozów powinniśmy przestrzegać w sposób bezwzględny zaleceń producenta. Pozwoli to na osiągnięcie zamierzonego przez nas efektu, jeśli chodzi o dobry jakościowo plon. Jednocześnie zachowanie określonych odstępów pomiędzy jedną, a drugą porcją nawozu jest równie ważne, jak używanie go w określonych przez producenta ilościach. Przekroczenie dozwolonej ilości może skutkować uszkodzeniem systemu korzeniowego roślin, poprzez ich poparzenie. Warto przy tym mieć na uwadze stosowanie środków bezpieczeństwa osobistego. Nawozy sztuczne są także szkodliwe dla ludzi.