Wpływ segregacji odpadów na jakość powietrza w Krakowie

Stan powietrza w Krakowie z miesiąca na miesiąc pogarsza się. Jest wiele przyczyn tego stanu, ale głównym z pewnością jest to, czym mieszkańcy tego pięknego miasta palą w swoich piecach. Tworzywa sztuczne, butelki czy metale z pewnością nie powinny być wrzucane do palenisk, gdyż powodują gromadzenie się szkodliwych substancji w powietrzu.

Jak wygląda proces segregacji odpadów w Krakowie?

odbiór śmieci z KrakowaSmog jest jednym z najbardziej negatywnych i wyniszczających zjawisk spowodowanych przez działalność człowieka. Jego skutki dla zdrowia ludzi i zwierząt jest wyjątkowo szkodliwy: przeprowadzono wiele badań, potwierdzających, że zła jakość powietrza może być przyczyną astmy oskrzelowej, problemów ze wzrokiem, a nawet nowotworów. Z tego względu miasto Kraków, które bez wątpienia ma największy problem z jakością powietrza, podjęło wiele działań które stopniowo wpływają na poprawę tego stanu rzeczy. Miasto podpisało umowy z wieloma firmami, które odpowiadają za odbiór śmieci z Krakowa , a mieszkańcy mają za zadanie odpady te segregować. Każde gospodarstwo otrzymuje kilka worków w różnych kolorach, do których muszą wrzucać odpady ściśle posegregowane na różne kategorie. Do innego worka trafiają śmieci metalowe, do innego papierowe a do innego te z tworzyw sztucznych. Miasto podjęło wiele działań motywujących mieszkańców do segregacji odpadów. Dzieci w szkołach i przedszkolach już od najmłodszych lat uczą się zasad segregacji odpadów, sami mieszkańcy którzy nie podporządkują się nowemu prawu muszą liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi. Odpowiednio posegregowane odpady są następnie odbierane przez wyznaczone przez władze miasta firmy w ustalonych wcześniej porach. Każdego dnia pracownicy zabierają odpady innego rodzaju. Warte podkreślenia jest to, że mieszkańcy nie podlegają żadnym limitom w kwestii ilości oddawanych odpadów. Dzięki temu nie podlegają presji, co ma zmniejszyć ewentualność na spalanie nadwyżki śmieci.

Dzięki podjętym przez miasto działaniom, notuje się coraz mniejsze ilości szkodliwych związków znajdujących się w powietrzu. Dodatkowe działania podjęte przez władze Krakowa to zwiększenie opłat za parkowanie w centrum miasta, obniża cen biletów komunikacji miejskiej, oraz postawienie na ściśle ekologiczne formy transportu takie jak tramwaje. Wszystkie te działania stopniowo skutkują poprawą stanu powietrza w Krakowie. Eksperci są jednak zgodni co do tego, że jedynie ograniczenie spalania substancji szkodliwych ostatecznie rozwiąże problem smogu w tym mieście,a jego mieszkańcy znów będą mogli odetchnąć pełną piersią.