Żuraw budowlany, rodzaje i specyfika pracy

Urządzenie budowlane służące do transportu bliskiego, wykorzystywane na niemal każdym placu budowy, jak również w obrębie zakładów przemysłowych. Mowa o żurawiu budowlanym, bez którego nie obędzie się żadna budowa. Żuraw umożliwia transport ciężkich ładunków, często o nietypowych gabarytach, na placach budowy, czy też w zakładach produkcyjnych i przemysłowych. Ze względu na specyfikę pracy na tej wymagającej maszynie, do jej wykonywania potrzebne są specjalne uprawnienia. Sama praca natomiast jest niezwykle odpowiedzialna.

Jak zostać operatorem żurawia?

kurs operatora żurawiaWyróżniamy kilka podstawowych rodzajów żurawi dźwigowych, używanych w przemyśle i budownictwie. Trzy najbardziej popularne to żurawie wieżowe, samojezdne oraz miniżurawie. Żurawie wieżowe (stacjonarne) to maszyny do zadań specjalnych. Specjalizują się w ciężkich ładunkach, dlatego też generują wysokie koszty montażu, demontażu i transportu. Jednak okazują się niezbędne dzięki swojemu dużemu zasięgowi pracy. Żurawie samojezdne (kołowe) natomiast, to maszyny mobilne, które są dopuszczone do ruchu na drogach publicznych. Są stosunkowo łatwe w obsłudze, jeszcze łatwiejsze w transporcie, jednak mają zdecydowanie mniejszy zasięg, niż żurawie wieżowe. Ostatnia grupa żurawi to miniżurawie, które wykorzystywane są w miejscach, gdzie użycie dużego żurawia nie jest możliwe. Dzięki niewielkim gabarytom mogą być używane wewnątrz obiektów budowlanych. Mimo, że żurawie są tak powszechnie używane na placach budowy, nie oznacza to, że każdy budowlaniec może operować żurawia. Do tego rodzaju pracy niezbędny jest kurs operatora żurawia. Zakres programu i zagadnień poruszanych na kursie jest stały i zależny od Urzędu Dozoru Technicznego. Istnieją dwie kategorie uprawnień, w zależności od rodzaju urządzenia: kategoria dedykowana żurawiom wieżowym, oraz ta dotycząca żurawi przenośnych, stacjonarnych i samojezdnych. Na kurs operatora żurawia mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie, z minimum podstawowym wykształceniem, nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego zawodu. Dlatego niezbędne będą wcześniejsze badania lekarskie.

Po ukończeniu szkolenia, przyszłego operatora żurawia czeka państwowy egzamin, zdawany przed komisją UDT. Sprawdzana jest zarówno wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne nabyte na kursie. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje nabyciem dożywotniego prawa do operowania urządzeniem. Pamiętać należy jednak, że oprócz wiedzy zdobytej na szkoleniu, warto posiadać szczególne predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Nie każdy bowiem czuje się komfortowo na tak ogromnych nieraz wysokościach.